Twój koszykjest pusty

Informacje

Nasze serwisy

Księgarnia

Książka-

Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi
- aktualizacja: zmiany dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 29.10.2010

Autor:
Izabela Stepaniak, Mariusz Herdzina
Wydawca:
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Rok wydania:
2011
Format:
B5
Rodzaj okładki:
twarda
Ilość stron:
870
ISBN:
978-83-925661-8-2
Cena:
51,45 zł * + 12,00 koszty przesyłki
* Podana cena nie zawiera podatku VAT
* Koszt wysyłki doliczany jest do każdej pozycji z osobna.

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, ŻE NIEBAWEM UKAŻE SIĘ NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi' autorstwa Pani IZABELI STEPANIAK I PANA MARIUSZA HERDZINY.

Do rąk czytelników, w szczególności przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej, osób w nich zatrudnionych i wszystkich zainteresowanych, oddajemy szóstą już z kolei książkę naszego wydawnictwa (OBPON), pt. "Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi" - autorstwa Pani IZABELI STEPANIAK I PANA MARIUSZA HERDZINY, uznanych specjalistów w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej. Książka ta stanowi, w moim przekonaniu, obowiązkową lekturę dla każdego pracodawcy osób niepełnosprawnych, prowadzącego zakład pracy chronionej i zobowiązanego - zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) - do tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jest to niezwykle przydatny zbiór wiedzy dotyczący funduszu "ZFRON" zarówno dla osób posiadających elementarną znajomość tej tematyki, jak również dla tych, którzy mogą pochwalić się wiedzą na poziomie zaawansowanym.

Książka jest zgodna z ostatnią nowelizacją Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które weszło w życie dnia 05.05.2010r., tak więc przedstawiony w niej stan prawny datujemy na sierpień 2010 roku, co czyni z niej w chwili wydania pozycję aktualną wobec obowiązującego prawa. Zawartość merytoryczna wzbogacona jest o aktualne akty prawne, wzory wniosków i regulaminów, interpretacje urzędów i ministerstw, orzecznictwo sądów i stanowiska. Zawiera również informacje na temat planowanych w przyszłości zmian w zakresie tworzenia i wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W książce przytoczona jest wprost niezliczona ilość przykładów gospodarowania środkami "ZFRON" i ich wydatkowania, wyjaśnień oraz obowiązujących zasad tworzenia funduszu. Dopełnieniem tej książki są niewątpliwie pytania zadawane przez dysponentów środków funduszu i odpowiedzi specjalistów, znawców tematyki. Książka ta jest efektem wielomiesięcznej pracy autorów oraz wydawcy, czego wynikiem jest jej objętość oraz kompleksowe przedstawienie skomplikowanej tematyki w sposób wnikliwy, a przede wszystkim czytelny i przejrzysty. Jako wydawca, wspólnie z autorami, mamy nadzieję, że będzie ona przydatnym w codziennej pracy narzędziem, a sięgnięcie po nią będzie stanowić cenne źródło informacji.

Opóźnienie w wydaniu książki wynika z nowelizacji ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które weszło w życie dnia 05.05.2010r.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o ujęciu w książce w/w nowelizacji rozporządzenia, dzieki czemu ksiązka ta będzie aktualna (stan prawny na 1 sierpnia 2010r.). Ponadto w międzyczasie weszliśmy w posiadanie wielu nowych informacji na temat planowanych zmian i rozważanych wariantów zmian systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce, a w szczególności zmian w zakresie funkcjonowania zakładów pracy chronionej, które, zdaniem autorów i wydawcy, powinny znaleźć się w tej książce. Książka zostanie równiez wzbogacona o szereg stanowisk i interpretacji urzędów, które napłynęły do nas w trakcie prac:

  • interpretacja przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U.2007.245.1810 ze zm.) celowość i oszczędność wydatków z ZFRON
  • WPŁYW projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. na sytuację zakładów pracy chronionej w kontekście środków zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • wskaźnik Altmana jako metoda przyjęta do badania oceny sytuacji ekonomicznej na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów wnioskujących o dofinansowanie SOD i de minimis przez PFRON
  • aspekty prawnopodatkowe zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków finansowych pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4)
  • inne

Kupuj dalej Nakład wyczerpany