Twój koszykjest pusty

Informacje

Nasze serwisy

Księgarnia

Książka-

Dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne. Praktyczne kompendium - w ujęciu narastającym wraz z rozliczeniem rocznym w przykładach, pytaniach i odpowiedziach

Autor:
Szczepan Wroński, Edyta Sieradzka
Wydawca:
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Rok wydania:
2008
Format:
B5
Rodzaj okładki:
miękka
Ilość stron:
592
ISBN:
978-83-925661-6-8
Cena:
51,45 zł * + 12,00 koszty przesyłki
* Podana cena nie zawiera podatku VAT
* Koszt wysyłki doliczany jest do każdej pozycji z osobna.

Rok 2009 przyniesie sporo zmian w zakresie sposobu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Intencje ustawodawców są szczytne: uproszczenie procedur, zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Już teraz jednak wiemy, że - jak by nie było - w roku 2009 pozostanie nam, naszym Klientom i wszystkim benefi cjentom wiele pracy w zakresie dofi nansowań.

Książka jest praktycznym poradnikiem zawierającym bardzo istotne informacje np. na temat przełożenia orzeczeń o niepełnosprawności, wyliczania różnych pułapów pomocy, stanowiska BON, wyjaśnienia OBPON oraz rozliczenie roczne za 2008r. Dokumenty na podstawie, których pracodawcy uzyskują pomoc publiczną muszą przechowywać je przez 10 lat. Ta książka będzie dla Państwa pomocna podczas każdej ewentualnej kontroli czy to Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Urzędu Skarbowego (US), Urzędu Wojewódzkiego (UW) czy Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Spis treści

Kupuj dalej Nakład wyczerpany