Twój koszykjest pusty

Informacje

Nasze serwisy

Księgarnia

Książka-

Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki

Autor:
Edyta Sieradzka
Wydawca:
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Rok wydania:
2009
Format:
B5
Rodzaj okładki:
miękka klejona
Ilość stron:
300
ISBN:
978-83-925661-7-5
Cena:
51,45 zł * + 12,00 koszty przesyłki
* Podana cena nie zawiera podatku VAT
* Koszt wysyłki doliczany jest do każdej pozycji z osobna.

Najnowsza, szósta z kolei pozycja wydawnicza skierowana do pracodawców osób niepełnosprawnych wydana przez naszą firmę jest książką szczególną co najmniej z kilku powodów. "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" to książka skierowana praktycznie do każdej firmy działającej na Polskim rynku - z pewnością do wszystkich firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również dla pracodawców z otwartego rynku pracy. Stanowi pozycję obowiązkową nie tylko dla firm już zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale również i tych, które w najbliższej przyszłości mają w zamiarze ich zatrudnienie. Z pełnym przekonaniem książkę tę polecić można również wszystkim przedsiębiorcom, którzy dotychczas nie uświadomili sobie, jak istotne znaczenie ekonomiczne może mieć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w dotychczas prowadzonej i rozwijanej działalności gospodarczej oraz jak ważnym elementem w aspekcie społecznej akceptacji jest dla tych osób możliwość podejęcia pracy.

Autorką książki "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce..." jest Pani Edyta Sieradzka, wieloletni znawca tematyki dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz zakresu funkcjonowania pracodawców w kontekście uzyskiwanej przez nich pomocy publicznej na zatrudnienie. Tym, co również wyróżnia bogate opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelnika jest przedstawienie przez autorkę problematyki uzyskiwania dofinansowań jako głównego elementu pomocy publicznej w kontekście aspektu ekonomicznego funkcjonowania firmy w sposób nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny, co stanowić powinno cenne uzupełnienie wiedzy dla osób mających na codzień styczność ze specyficzną dla zatrudniania osób niepełnosprawnych formą prowadzenia kadr i księgowości.

Jak wiadomo, przepisy dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń zmieniły się od 1 stycznia 2009r. Opracowanie zawiera w sobie wszystkie elementy zmian wprowadzonych z początkiem roku 2009 i stanowi niejako kontynuację pierwszej książki, której współautorem jest Pani Edyta Sieradzka, wydanej w roku 2008, odnoszącej się do tej samej tematyki ze stanem prawnym na rok 2008. Wchodząc w posiadanie niniejszej publikacji, Czytelnik uzyskuje swoisty komplet wiedzy niezbędnej zarówno w przypadku kontroli związanej z uzyskiwaniem pomocy publicznej w latach poprzednich, jak również w przypadku korzystania z niej w dalszym ciągu w świetle zmian wprowadzonych w 2009 roku.

Świadomość akceptacji zatrudniania osób niepełnosprawnych wzrasta w środowisku przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zrównanie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy. Przyczyniają się również do tego różnego rodzaju kampanie medialne, działania organizacji i stowarzyszeń, firm doradczych oraz realizowane przez różne podmioty przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską. Dowodem na to jest wzrastająca liczba beneficjentów pomocy publicznej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wg. danych z lipca 2009 roku było w maju 2009r. łącznie 10 429, z czego firmy posiadające status zakładu pracy chronionej (2100) zatrudniały 182 600 osób niepełnosprawnych, a firmy z otwartego rynku pracy (8329) 48 136 - łącznie w zatrudnieniu w Polsce w maju 2009r. pozostawało 230 737 osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, w 2008 roku 11,8% ludności w wieku 15 lat i więcej posiadało prawne orzeczenie niepełnosprawności, liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła około 2,2 mln i stanowiła 9,3% ludności w tym wieku, aktywnych zawodowo było 15,6% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej, a 23,9% w wieku produkcyjnym - oznacza to, że wg. powyższych danych jedynie ok. 20 % niepełnosprawnych aktywnych zawodowo znajduje obecnie zatrudnienie. Mimo wciąż podejmowanych działań ustawowych wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, ich zatrudnienie nie wzrasta na tyle widocznie, aby w najbliższym czasie zbliżyć się do wskaźników ich zatrudnienia w pozostałych rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Osobną kwestią, która już nawet nie wymaga komentarza, jest stosunek liczby wszystkich podmiotów gospodarczych i placówek administracji państwowych zarejestrowanych i działających w Polsce do ilości pracodawców zatrudniających obecnie osoby niepełnosprawne. Mamy nadzieję, że wydanie tej książki przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszym kraju.


Spis treści

Kupuj dalej Nakład wyczerpany